Miten selviydyn aikuisopiskelijana? Saanko ajan riittämään ja osaanko enää opiskella? Mikä opiskelutapa sopii minulle parhaiten?

Olen aloittanut monia opintoja, mutta en ole saanut mitään vietyä loppuun?

Vaihtopenkillä yritys tarjoaa verkkokursseja henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi oman merkityksellisen polun löytämiseen. Kurssit on rakennettu tukemaan uuden uran rakentamista ja helpottamaan aikuisopiskelijan arkea. Kurssin ostaminen ei sido sinua ajallisesti, vaan voit opiskella missä haluat ja milloin haluat. Osa kursseista tukee yksilöohjausta ja ovat luonnollinen jatkumo muutoksen askeleissa. Osa voi löytää jo kursseista vastauksen muutosprosessin eteenpäin viemiseksi ilman henkilökohtaista ohjausta. 

Campwiren verkkokurssialusta on helppokäyttöinen ja pääset helposti opiskeluun mukaan, vaikka sinulla ei olisi verkko-opiskelusta vielä kokemusta. 

Uusi ura suunnitelmissa, mutta mistä aloitan? Katsaus Suomen koulutusmahdollisuuksiin.

Tulevien verkkokurssien sisältöjä mm. 

  • Suomen koulutustarjonta ja moninaiset mahdollisuudet päivittää osaamista: Kattava tietopaketti Suomen koulutustarjonnasta ja opastusta tiedonhankintaan. Mitä vaihtoehtoja löytyy läheltäsi tai muualta Suomesta? Millainen koulutus on erilaisten ammattinimikkeiden takana? 
  • Hyvinvointia lisäävä ja merkityksellinen ura suunnitelmissa, mutta mistä aloitan?: Positiivisen psykologian menetelmiin perustuva pidempi verkkokurssi oman urapolun pohtimiseen. Kurssi sisältää harjoituksia mm. omasta arvomaailmasta, mielenkiinnon kohteista ja motivaatiosta
  • Miten onnistun aikuisopiskelijana?: Oppimaan oppisen taidot eivät ole vain nuorten etuoikeus, vaan myös aikuiset tarvitsevat opinto-ohjausta opinnoissa onnistumisessa. Opiskeluympäristöt ja vaatimukset ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Jos viimeisimmästä opinnoistasi on aikaa jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä, niin opintojen aloittaminen voi tuntua haastavalle. Kurssilla paneudutaan mm. ajanhallintaan, stressin hallintaan sekä konkreettisiin opiskeluvinkkeihin tenttiin lukiessa tai esseen, portfolion, raportin ym. kirjoittamisessa. Kurssi vahvistaa akateemisia taitoja onnistua opinnoissasi.