Tietosuoja – ja rekisteriseloste on henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen,GDPR (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriä hoitava henkilö

Nimi:         Tmi Vaihtopenkillä / Ullamaija Niskanen 

Y-tunnus:         1243214-2

Osoite:         Mantankuja 16

Postinumero:    91410

Postitoimipaikka:    Jokirinne

Puhelinnumero:     0405764660

Sähköpostiosoite:     Ullamaija@vaihtopenkilla.fi

2. Rekisterin nimi:

Vaihtopenkillä yrityksen ohjaus- ja verkkopalveluiden asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Yhteyttä ottaneiden asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun toimittamiseen/tuottamiseen, markkinointiin, viestintään ja tilastoimiseen

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan etu- ja sukunimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero (ei välttämätön), ohjausprosessin aloituspäivä ja mahdolliset muut asiakkaan itse antamat tiedot. Yritysasiakkailta yrityksen tiedot (nimi, yhteystiedot, y-tunnus)

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Asiakkaalta itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle eikä suoramarkkinointitarkoitukseen ellet itse ole antanut siihen lupaa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (serverit) saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Tietojen suojaus 

Yksityisyytesi on minulle tärkeää. Kaikki sähköiset tiedot kerätään salasanoilla suojattuihin tietokantoihin, joihin ei muut pääse käsiksi. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa aiemmin antamasi suostumus tietojen käsittelylle.